Historyczne hieroglify w Egipcie

Historia starożytnego Egiptu

Starożytny Egipt, a zwłaszcza jego początki to fascynująca opowieść o tym jak powstawało jedno z najbardziej wpływowych państw świata, które do dziś wzbudza ogromny respekt i sprawia, że odczuwa się bardziej namacalnie tajemnicę istnienia. Jego początki sięgają około 3 tysięcy lat p.n.e., a za okres w którym Egipt powstał uważa się zjednoczenie Egiptu Dolnego i Górnego przez założyciela I dynastii faraonów, czyli Menesa. I tak to się zaczęło…

Jak kreowała się niezwykła cywilizacja Egiptu…

Pierwszym okresem w dziejach Egiptu jest okres archaiczny. Założono wtedy takie miasto jak Memfis, a panowanie obejmowała I oraz II dynastia faraonów. Niezwykle dobrze miał się handel z Bliskim Wschodem, co wpłynęło na rozwój kraju. Epokę tę nazwano Tynicką.

Następni miał miejsce czas panowania dynastii III – VIII, z czego najbardziej znanym władcą okazał się Dżeser. Panował on w III dynastii, a to, co go wyróżnia to fakt, iż został on pochowany jako pierwszy faraon w piramidzie. Nawiązując zaś do tych niesamowitych budowli, pierwsze z nich miały  formę schodkową.  Architektem takiej piramidy był chociażby wezyr i kapłan zarazem – Heliopolis. Nieco doskonalsze wersje zaś stworzył Snorfu. To Czerwona Piramida oraz piramida łamana, które znajdują się w Dahszur.

Kiedy Stare Państwo zaczynało podupadać (coraz większą władzę posiadali lokalni użytkownicy) i w końcu rozdzieliło się na królestwa ze stolicami w Herakleopolis i Tebach można już mówić o I Okresie Przejściowym. Zjednoczenie obu królestw miało miejsce na początku XX wieku.

Ponowny rozkwit państwa miał miejsce za rządów XII dynastii. Wtedy też rozpoczyna się budowa pięknej świątyni w Karnaku. To okres Średniego Państwa. Jego upadek datuje się na XVIII wiek p.n.e., a z tamtego czasu można podziwiać ornamenty kreteńskie oraz inne dzieła sztuki czy to z Krety, czy z Babilonu. Następnie nastał czas podziałów. To II Okres przejściowy, gdy władzę obejmują Hyksosi. Dopiero faraon Jahmes w XVI wieku jednoczy państwo.

Nowe Państwo Egipt – ciekawostki

Rozpoczyna się niezwykła epoka pełna rozkwitu kultury i polityki. Powstaje nowy typ grobowca – jest on wykuty w skale. Co ciekawe rządy sprawuje w tym okresie także kobieta – Hatszepsut. Są one długie i pokojowe, a co chyba najistotniejsze rozwija się sztuka oraz handel. Następnie, po jej śmierci, terytorium Egiptu znacznie wzrasta poprzez podbój Palestyny i Syrii. Dokonał tego zaś Totmes III.

XIX dynastia także rządzi z pożytkiem dla państwa. W tym czasie wznoszone są budowle w Abydos oraz w Karnaku. Krajem rządzi Ramzes II, który działa aż 66 lat. Powstaje wtedy bardzo wiele niezwykłych budowli, a stolica zostaje przeniesiona do Pi-Ramzes. Równie niezwykłym władcą  był Ramzes III pochodzący z XX dynastii. Później jednakże państwo przeżywa kryzys, a nawet klęskę głodu. Rozpoczyna się wtedy też już III Okres Przejściowy.

Znów mamy do czynienia z przeniesieniem stolicy. Tym razem do Bubastis przez XXII dynastię z Dolnego Egiptu. Po raz pierwszy w dziejach zaś faraonami zostają osoby nie pochodzące z Egiptu za sprawą XXV dynastii (czas rządów Kuszytów, czy też Epoka Etiopska). Wszystko zaś wraca na dawne tory za sprawą faraona Psametyka I.

W 525 roku p.n.e natomiast ma miejsce najazd Persów, którzy przejmują panowanie nad Egiptem i tak zostaje, z okresem przejściowym, aż do robiących wrażenie podbojów Aleksandra Wielkiego, który założył nową stolicę tego niezwykłego kraju. Nazwał ją Aleksandrią. Po jego śmierci do kultury Egiptu wchodzą elementy hellenistycznej sztuki i tradycji. Tym samym rozpoczyna się Epoka Ptolemejska. Później państwem rządzi dynastia Lagidów, a jej ostatnią władczynią jest słynna Kleopatra VII. Egipt staje się prowincją rzymską i trwa to aż do 395 roku naszej ery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *